Skip to main content

UVJETI KORIŠTENJA

I. UVJETI KORIŠTENJA

Dopušteno korištenje

Preuzimanje, pregled objavljenih materijala i ispis obrazaca na ovim stranicama moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjuje se javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji i izradi kopija, otpremanju, te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili dijela stranica bez izričitoga pismenog dopuštenja TZ Požeško-slavonske županije i drugih vlasnika autorskih prava. Ukoliko je izdano dopuštenje nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo ili na trgovački znak.

Korištenje u trgovačke svrhe

Zabranjeno je koristiti stranice TZ Požeško-slavonske županije za trgovinu, prodaju, te u druge trgovačke svrhe osim za kupnju proizvoda TZ Požeško-slavonske županije. Reklama trećih pravnih i fizičkih osoba može se objaviti samo uz pismeno dopuštenje ili temeljem pisanog ugovora ili sporazuma. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje sadržaja koji se protive javnom moralu, pozitivnim propisima RH kao i sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetni materijal koji bi onemogućio redovito korištenje ovih stranica. Korisnici preuzimaju svaku odgovornost za štetu koja je posljedica njihovih postupaka koji nisu u skladu s prethodno navedenim zabranama. TZ Požeško-slavonske županije zadržava pravo da sadržaje objavljene na svojim stranicama u cijelosti ili djelomično izbriše.

Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala (prijedlozi, ideje, crteži, fotografije, tekstovi) na adresu TZ Požeško-slavonske županije izdajete ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio TZ Požeško-slavonske županije neopoziva, stalna, ekskluzivna prava za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju primljenih materijala u bilo kojem obliku i kroz sve postojeće medije i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade.

II. AUTORSKA PRAVA

Opseg autorskog prava

Sadržaj ovih stranica zaštićen je autorskim pravom koje pripada TZ Požeško-slavonske županije ili je ustupljen TZ Požeško-slavonske županije, a u vlasništvu je trećih osoba. TZ Požeško-slavonske županije vlasnik je autorskog prava koje se odnosi na uređivanje, izbor i usklađivanje sadržaja ovih stranica. Internet stranice TZ Požeško-slavonske županije sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu TZ Požeško-slavonske županije ili u vlasništvu trećih osoba. Niti jedan sadržaj internet stranica ne može se upotrebljavati bez ograničenja.

Slike i video

Sve fotografije, slike, video zapisi, tekstovi, podaci o osobama i ostali podaci koji se pojavljuju na internet stranicama pripadaju TZ Požeško-slavonske županije. Dopuštenje za korištenje može se dati trećim osobama radi korištenje isključivo za promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanje u dnevnim i tjednim novinama, časopisima i elektronskim medijima. Osim na predviđeni način upotreba sadržaja i materijala internet stranica TZ Požeško-slavonske županije nije dopuštena
Utvrđeno dopuštenje i način korištenje internet stranica TZ Požeško-slavonske županije ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati trećim osobama tako da će svaki pokušaj prijenosa, podugovaranja ili dodjele smatrati ništavnim.
Korištenjem sadržaja i materijala sa internet stranica TZ Požeško-slavonske županije medijski korisnici obvezuju se pridržavati utvrđenih ograničenja, zahtjeva i uvjeta korištenja.

III. JAMSTVA I USKRAĆIVANJE PRAVA

TZ Požeško-slavonske županije će na svojim stranicama nastojati objavljivati točne i ažurne podatke međutim ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih te se neće uvažiti prigovori na podatke koji su objavljeni. Osim za jamstva za proizvode koje je TZ Požeško-slavonske županije izričito objavilo. TZ Požeško-slavonske županije otklanja svaku odgovornost za eventualne posljedice koje bi proizašle zbog drugačijeg tumačenja sadržaja i materijala na internet stranicama. TZ Požeško-slavonske županije ne jamči da internet stranice neće imati pogreške i viruse. Korisnik web stranice koristi na vlastitu odgovornost.
TZ Požeško-slavonske županije ne odgovara za bilo koju vrstu štete koja je prouzročena korištenjem ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web stranica ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.
Medijski subjekti i drugi korisnici internet stranica TZ Požeško-slavonske županije korištenjem sadržaja i materijala na ovim internet stranicama pristaju na naknadu svih oblika štete koju pretrpi TZ Požeško-slavonske županije, a nastane nesavjesnim korištenjem istih.
Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ili slično na stranicama TZ Požeško-slavonske županije ne znači da isti TZ Požeško-slavonske županije ili bilo koji zaposlenik TZ Požeško-slavonske županije reklamira, preporučuje ili favorizira.