Skip to main content

PSUNJ TRAIL

  • POZICIJA: izletište Omanovac

  • DULJINA STAZE: 6,4 km

  • USPON: 110 m

  • KATEGORIJA: laka